نرم افزار محاسباتی تحت وب چوبینه ، جهت تسهیل در امر تولید انواع کابنیت های آشپزخانه به یاری تولیدکنندگان کابینت و فعالان  این صنعت ، میشتابد .

 امکانات و ویژگیهای چوبینه :
  ●امکان استفاده از نرم افزار و دسترسی به تمامی اطلاعات در هر زمان و مکان ، تنها با اتصال به اینترنت
  ● امکان استفاده از نرم افزار توسط تمامی دستگاههای متصل به اینترنت و عدم وابسته بودن به دستگاهی خاص
  ● امکان مدیریت اطلاعات کارفرمایان
  ● امکان مدیریت پروژه های ساخت کابینت
  ● امکان افزودن اطلاعات مواد مصرفی مورد استفاده در پروژه های ساخت کابینت ، از قبیل ورق ، پشت بند ، نوار لبه بدنه ، نوار لبه در ، پروفیل ، جام ، شیشه ، یراق آلات و ... ، با در نظر داشتن مشخصات مربوطه (مدل ، قیمت ، طول ، عرض ، ضخامت و ...)
  ● امکان تنظیم استانداردهای ساخت ، از قبیل بادخور درها ، اندازه روبند ، عرض فیتینگ و ...
  ● بهره مندی از بیش از پنجاه نوع یونیت کابینت و کمد آماده تعبیه شده در نرم افزار
  ● امکان مدیریت یونیتهای تولیدی به تفکیک نوع یونیت ، با در نظر داشتن مشخصات هر یونیت از قبیل طول ، ارتقاع ، عمق ، تعداد ، نوع درب ، پهنای در ، مواد مصرفی مورد استفاده ، نوع طبقه و ...
  ● امکان دریافت گزارش کامل یونیتهای تولیدی به تفکیک نوع یونیت
  ● امکان دریافت نقشه پرسپکتیو انفجاری یونیتهای تولیدی به تفکیک نوع یونیت
  ● امکان دریافت شناسنامه یونیتهای تولیدی به تفکیک نوع یونیت
  ● امکان دریافت گزارش مواد مصرفی (مقادیر و تعداد مصرف ، قیمت تمام شده و ...) برای پروژه های تعریف شده ، با در نظر داشتن مصرف یونیتهای تولیدی و مواد مصرفی اضافی افزوده شده
  ● امکان دریافت گزارش کامل تمامی یونیتهای تولیدی به تفکیک نوع یونیت
  ● امکان دریافت گزارش قطعات ، به تفکیک هر ماده مصرفی (ورق ، پشت بند ، جام ، شیشه و ...)
  ● امکان دریافت خروجی Excel گزارش قطعات ، به تفکیک هر ماده مصرفی
  ● امکان سفارشی سازی یونیتها در صورتیکه یونیت مورد نظر تولید کننده مربوطه،در فهرست یونیتهای آماده نرم افزار نباشد
  ● امکان بهره مندی از بروزرسانی های روزانه و خودکار
  ● امکان بهره مندی از انواع پشتیبانی نرم افزار (از طرق حضوری ، تلفنی ، ایمیلی ، آنلاین)
  ● امکان سفارشی سازی محیط کاربری نرم افزار